NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT (Orgnr. 974707306)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707306
Navn/foretaksnavn: NASJONALT ORGAN FOR KVALITET I UTDANNINGEN NOKUT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 159
Forretningsadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 578, 1327 LYSAKER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.