FAGSENTERET FOR NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING (Orgnr. 974707357)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707357
Navn/foretaksnavn: FAGSENTERET FOR NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6859 , St Olavsplass, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57311

Lenker til interne ressurser