ARBEIDSRETTEN (Orgnr. 974707381)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707381
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSRETTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Grensen 3, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8015 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet