STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT (Orgnr. 974713683)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974713683
Navn/foretaksnavn: STATENS PENSJONSKASSE FORVALTNINGSBEDRIFT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 417
Forretningsadresse: Verkstedveien 1, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 10 Skøyen, 0212 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.