NORGES IDRETTSHØGSKOLE (Orgnr. 974714434)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714434
Navn/foretaksnavn: NORGES IDRETTSHØGSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 312
Forretningsadresse: Sognsveien 220, 0863 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4014 Ullevål Stadion, 0806 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet