NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DYRESYKEHUSET (Orgnr. 974714442)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714442
Navn/foretaksnavn: NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) DYRESYKEHUSET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 487
Forretningsadresse: Ullevålsveien 72, 0454 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 369 Sentrum, 0102 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.