TRYGDERETTEN (Orgnr. 974714671)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714671
Navn/foretaksnavn: TRYGDERETTEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: Sandakerveien 130, 0484 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4724 Nydalen, 0421 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.230 - Retts- og fengselsvesen
NSD id-nummer: 7812

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet