ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (Orgnr. 974714698)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714698
Navn/foretaksnavn: ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 829
Forretningsadresse: Maridalsveien 29, 0175 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6768 ST OLAVS PLASS, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.