NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT (Orgnr. 974714760)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714760
Navn/foretaksnavn: NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 90
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7024 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.200 - Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet