HUSBANKEN HOVEDKONTORET (Orgnr. 974714795)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714795
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN HOVEDKONTORET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 133
Forretningsadresse: Grønland 53, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1404, 8002 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9616

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet