HUSBANKEN REGION VEST (Orgnr. 974714809)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714809
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION VEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Solheimsgaten 11, 5058 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9635

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet