HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE (Orgnr. 974714817)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714817
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Peter Egges plass 2, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2438 Torgarden, 7005 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9636

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet