HUSBANKEN REGION BODØ (Orgnr. 974714825)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714825
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 36
Forretningsadresse: Torvgata 2, 8006 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9637

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet