HUSBANKEN REGION HAMMERFEST (Orgnr. 974714833)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974714833
Navn/foretaksnavn: HUSBANKEN REGION HAMMERFEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Sjøgata 6, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 480, 9615 HAMMERFEST
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 9638

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet