STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING OSLO (Orgnr. 974715031)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974715031
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 195
Forretningsadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 191 Økern, 0510 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet