STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TROMSØ (Orgnr. 974715058)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974715058
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 191, 0510 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 21817

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet