STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING BERGEN (Orgnr. 974715066)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974715066
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 13
Forretningsadresse: Bradbenken 1, 5003 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4095 Sandviken, 5835 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 21818

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet