STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ØRSTA (Orgnr. 974715082)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974715082
Navn/foretaksnavn: STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING ØRSTA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Vikeøyrane 7, 6150 ØRSTA
Forretningskommune: ØRSTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 39, 6151 ØRSTA
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 64.920 - Annen kredittgivning
NSD id-nummer: 21820

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet