UNIVERSITETET I OSLO (Orgnr. 974716860)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974716860
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9165
Forretningsadresse: Problemveien 7, 0371 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1072 Blindern, 0316 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet