STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO (Orgnr. 974716887)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974716887
Navn/foretaksnavn: STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 722
Forretningsadresse: Akersveien 26, 0177 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2633 St. Hanshaugen, 0131 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet