STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER (Orgnr. 974716895)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974716895
Navn/foretaksnavn: STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 331
Forretningsadresse: Otervegen 23, 2211 KONGSVINGER
Forretningskommune: KONGSVINGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1400 Rasta, 2225 KONGSVINGER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet