RIKSARKIVET (Orgnr. 974718790)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718790
Navn/foretaksnavn: RIKSARKIVET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 210
Forretningsadresse: Sognsveien 221, 0862 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4013 Ullevål stadion, 0806 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 91.013 - Drift av arkiver
NSD id-nummer: 21629

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet