ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM PRINSENS GATE (Orgnr. 974718898)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718898
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET TRONDHEIM PRINSENS GATE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 135
Forretningsadresse: Prinsens gate 1Statens Hus, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
NSD id-nummer: 7806

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet