ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM (Orgnr. 974718936)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718936
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET OG TVISTELØSNINGSNEMNDA LILLESTRØM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Torvet 5, 2000 LILLESTRØM
Forretningskommune: LILLESTRØM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.