ARBEIDSTILSYNET OSLO (Orgnr. 974718952)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974718952
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 78
Forretningsadresse: Stenersgata 1D, 0050 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet