ARBEIDSTILSYNET DRAMMEN (Orgnr. 974719037)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719037
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: Grønland 51, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet