ARBEIDSTILSYNET HAUGESUND (Orgnr. 974719126)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719126
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET HAUGESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Breidablikgata 149, 5527 HAUGESUND
Forretningskommune: HAUGESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet