ARBEIDSTILSYNET ÅLESUND (Orgnr. 974719193)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719193
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSTILSYNET ÅLESUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Retirovegen 4, 6019 ÅLESUND
Forretningskommune: ÅLESUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4720 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet