STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (Orgnr. 974719428)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719428
Navn/foretaksnavn: STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 173
Forretningsadresse: Gydas vei 8, 0363 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8149 Dep, 0033 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet