NIBIO BERGEN (Orgnr. 974719452)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719452
Navn/foretaksnavn: NIBIO BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Statens husKaigaten 9, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.200 - Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
NSD id-nummer: 19833

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet