NIBIO TRONDHEIM (Orgnr. 974719460)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974719460
Navn/foretaksnavn: NIBIO TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Prinsens gate 1Statens hus, 7013 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.200 - Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
NSD id-nummer: 19837

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet