SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER (Orgnr. 974720396)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974720396
Navn/foretaksnavn: SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Haakon VIIs gate 8, 4005 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse
NSD id-nummer: 57264

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet