STATENS HELSETILSYN - UNDERENHET (Orgnr. 974720817)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974720817
Navn/foretaksnavn: STATENS HELSETILSYN - UNDERENHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 133
Forretningsadresse: Møllergata 24, 0179 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 231 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet