NAV ARBEID OG HELSE OSLO (Orgnr. 974722097)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974722097
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG HELSE OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 29
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 308 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56931

Lenker til interne ressurser