STATPED HOLMESTRAND (Orgnr. 974728524)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974728524
Navn/foretaksnavn: STATPED HOLMESTRAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: 3. etasjeLanggaten 48, 3080 HOLMESTRAND
Forretningskommune: HOLMESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet