NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG (Orgnr. 974729660)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974729660
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD OG TELEMARK AVD TØNSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Statens Park Bygg AAnton Jenssens gate 11, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2395, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56937

Lenker til interne ressurser