STATPED KRISTIANSAND (Orgnr. 974734613)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974734613
Navn/foretaksnavn: STATPED KRISTIANSAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 33
Forretningsadresse: Universitetsveien 19, 4630 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Statped postmottakPostboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet