NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO (Orgnr. 974736845)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974736845
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 313
Forretningsadresse: Kabelgata 2, 0581 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 324 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57067

Lenker til interne ressurser