NAV TILTAK, INTRO OG MARKED HORDALAND (Orgnr. 974742802)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974742802
Navn/foretaksnavn: NAV TILTAK, INTRO OG MARKED HORDALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Olav Kyrres gate 22, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 634, 5807 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56959

Lenker til interne ressurser