STATPED SANDANE (Orgnr. 974745437)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974745437
Navn/foretaksnavn: STATPED SANDANE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Krånavegen 5, 6823 SANDANE
Forretningskommune: GLOPPEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 3081 HOLMESTRAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.203 - Kompetansesentra og annen spesialundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet