NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TRØNDELAG AVD TRONDHEIM (Orgnr. 974751437)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974751437
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDSRÅDGIVNING TRØNDELAG AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Lade alle 65B, 7041 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56933

Lenker til interne ressurser