NARVIK POLITIHUS (Orgnr. 974755890)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755890
Navn/foretaksnavn: NARVIK POLITIHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 70
Forretningsadresse: Kongensgate 44 - 48, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 144, 8502 NARVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.