INNHAVET LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974755904)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755904
Navn/foretaksnavn: INNHAVET LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Finnøyveien 68, 8260 INNHAVET
Forretningskommune: HAMARØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.