TYSFJORD LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974755912)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755912
Navn/foretaksnavn: TYSFJORD LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: F.L. Smiths vei 1, 8590 KJØPSVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Narvik politistasjonPostboks 144, 8502 NARVIK
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.