LØDINGEN LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974755947)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974755947
Navn/foretaksnavn: LØDINGEN LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: , 8410 LØDINGEN
Forretningskommune: LØDINGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 8401 SORTLAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.