VEGA LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974756188)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756188
Navn/foretaksnavn: VEGA LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhuset, 8983 VEGA
Forretningskommune: VEGA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.