ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK (Orgnr. 974756277)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756277
Navn/foretaksnavn: ÅARJELSAEMIEN VIERHTIESÅAFOE - SØRSAMISK KUNNSKAPSPARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 25
Forretningsadresse: Kalkviksveg 1, 8692 HATTFJELLDAL
Forretningskommune: HATTFJELLDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 14, 8691 HATTFJELLDAL
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.201 - Ordinær grunnskoleundervisning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.