HADSEL LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974756838)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756838
Navn/foretaksnavn: HADSEL LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Markedsgata 21, 8450 STOKMARKNES
Forretningskommune: HADSEL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 8401 SORTLAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.