SORTLAND LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974756862)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756862
Navn/foretaksnavn: SORTLAND LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 57
Forretningsadresse: Strandgata 37, 8400 SORTLAND
Forretningskommune: SORTLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 8401 SORTLAND
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.