ANDØY LENSMANNSKONTOR (Orgnr. 974756870)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974756870
Navn/foretaksnavn: ANDØY LENSMANNSKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Sjøgata 26A, 8480 ANDENES
Forretningskommune: ANDØY
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 234, 8480 ANDENES
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.